رنگ سال 2019

رنگ سال 2019 چیست ؟ 

حدود 20 سال است موسسه پنتون ( Pantone )  برای هر سال یک رنگ را مشخص می کند . این موسسه آمریکایی هر ساله قبل از شروع کریسمس رنگ سال را با مشخصات کامل طی یک برنامه ای معرفی می کند . شما می توانید با مراجعه به سایت پنتون  ( PANTONE ) و یا صفحه رسمی اینستاگرام به آدرس ( https://www.instagram.com/pantone/) می توانید اطلاعات دقیق تر و بروزی در این خصوص بیابید . 

KADR%20ASLI%20CV1.png

رنگ های سال های گذشته 

سال رنگ
2018
2017
2016
2015

KADR%20ASLI%20CV1.png

رنگ سال 2019 مشخص شد 

موسسه پنتون امسال برای انتخاب رنگ به  اعماق دریا تمرکز کرده و رنگ سال ۲۰۱۹ را رنگ مرجانی زنده ، و یا  صورتی مرجانی ، مرجانی سایه سرخ اعلام کرده است.

موسسه پنتون دلیل انتخاب رنگ مرجانی را در واکنش به حمله فناوری های دیجیتال و رسانه های اجتماعی به طور فزاینده ای در زندگی روزمره اعلام کرده است موسسه پنتون اعلام کرده  ما به دنبال تجربیات معتبر و همه جانبه هستیم که ارتباط و صمیمیت را فراهم می کنند. 

KADR%20ASLI%20CV1.png

ویژگی های رنگ مرجانی زنده یا مرجانی صورتی

از ویژگی های این رنگ ایجاد صمیمیت و دوستی است . زندگی مرجانی مظهر تمایل ما برای بیان عاطفه و احساسات  است.  نیاز ذاتی ما برای خوش بینی و شادمانی را این رنگ بصورت کامل ارضا می کند . این رنگ پلیست میان زندگی پر هیجان و پر جن و جوش با زندگی مدرن و اینترنتی .

 مرجان زنده جنبه های مورد نظر، روابط و انرژی دهنده رنگ موجود در طبیعت را منتشر می کند. این رنگ با شکوه است و  با این حال، متاسفانه غیر قابل انعطاف است،  این رنگ در مرکز اکوسیستم طبیعتا زنده و کروماتیک قرار دارد و از اینکه چگونه صخره های مرجانی، پناهگاه را به یک کالیسوپتر رنگی مختلف ارائه می دهند، جالب توجه است.

Comments

Leave your comment